Yhdistystoiminnan Aloittaminen

Yhdistystoiminnan saa aloittaa Suomen lain mukaan kuka tahansa yli kolmen luonnollisen yli 15-vuotta täyttäneen henkilön ryhmittymä, kunhan se on lain sääntöjen nojalla aatteellisena yhdistyksenä täysin laillinen.

Ampumaseuraa varten täytyy erikseen hakea ensin lupaa ja kaikenlainen väkivaltaan, rikollisuuteen tai sotilaallisuuteen viittaava yhdistystoiminta on laitonta Suomessa. Yhdistyksen perustamiseen liittyy muutamia asioita, jotka on hyvä tietää ennen rekisteröityneeksi yhdistykseksi hakeutumista. Tässä niistä tärkeimmät pääpiirteet.

Uuden yhdistyksen perustaminen

Kolmen henkilön tai kolmen oikeustoimikelpoisen (rekisteröityneen) yhteisön on mahdollista rekisteröidä yhteisö. Oikeustoimikelposeksi yhteisöksi kelpaava myös osakeyhtiö, osuuskunta, avoin yhtiö, säätiö tai kunta ja valtio tai seurakunta. Nykyään suosituin keino rekisteröidä yhteisö on sähköisesti vaikkakin ilmoittautuminen onnistuu toki vielä kirjallisestikin. Hakemuksessa on oltava yhdistyksen säännöt, perustamiskirja sekä kuitti tai kuittikopio käsittelymaksun suorituksesta. Perustamiskirjaan on yksinkertaisesti kirjattava ylös, ketkä ovat perustaneet ja minkä nimisen yhteisön. Tässä esimerkki perustamiskirjan tekstistä: Me allekirjoittaneet perustimme xy yhteisön ja liittyneet sen jäseniksi sekä hyväksyneet sille säännöt. Allekirjoitukset nimenselvennyksineen vähintään kolmelta jäseneksi liittyneeltä sekä paikka, päivämäärä. Perustamispaketti ja ilmoitus maksaa Patentti- ja rekisterihallinnon sivuilla 85 euroa ja se on helppo täyttää internetsivujen kautta. Sivuilta löytyy runsaasti sääntöihin ja perustamisen ilmoituksiin malleja ja valmiita pohjia. Kun perustamispaketti ja perustamiskokous on käyty läpi sekä tarvittavat allekirjoitukset hankittu ja säännöt päätetty, voi yhdistyksen puheenjohtaja allekirjoittaa sähköisesti lähetetyn perustamisilmoituksen omilla nettipankkitunnuksillaan. Muut perustajat myös allekirjoittavat perustamiskirjan omilla henkilökohtaisilla nettipankkitunnuksillaan. Jos perustamisen jälkeen tulee muutoksia toiminnassa muun muassa sääntöihin tai yhdistyksen osoite muuttuu tai yhdistyksen nimenkirjoittajat vaihtuvat, tulee tehdä Patentti ja rekisterikeskukselle siitä sähköisesti tai paperiversiona muutosilmoitus. Ja jos toiminta hiipuu ja hallitusta ei saada valituksi tai puheenjohtajuutta ei kukaan halua ottaa osakseen, on yhdistyksestä tehtävä purkautumisilmoitus ja toiminta päättyy. Kun yhdistys purkautuu, se käsitellään aina ensin yhdistyksen kokouksessa ja purkautumien tulee mainita kokouskutsussa. Siihen sovelletaan tarvittaessa myös yhdistyslakia jos purkautumisesta ei olla erikseen säädetty määräyksiä yhdistyksen säännöissä. Purkautumisilmoitus voidaan tehdä sähköisesti tai kirjeellä. Ilmoitus on maksuton ja sen voi allekirjoittaa hallituksen viimeisin puheenjohtaja.  

Säännöt

Helpoimmat yhdistyksen säännöt löytyvät paperilomakkeelta patentti- ja rekisterikeskuksen sivuilta. Sääntöihin on kirjattava mikä on yhdistyksen nimi ja sen kotipaikkakunta. Lauseeseen: Yhdistyksen tarkoituksena on.. On jatkettava yhdistyksen tarkoitusperää. Toinen jatkettava lause on: Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys.. Ja tähän on kirjattava ylös miten yhdistys aikoo mennä kohti tavoitettaan. Jäsenien liittymismaksut ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päätetään vuosikokouksessa. Tilikausi on kalenterivuosi ja hallituksessa on puheenjohtajan lisäksi jäsenet ja varajäsenet, jotka päätetään vuosikokouksessa. Hallituksen toimikausi on vuosikokouksesta seuraavaan vuosikokoukseen välinen aika ja vuosikokous pidetään tammikuusta toukokuulle ajoittuvana aikana, silloin kun hallitus niin päättää. Vuosikokouksessa pitää myös valita toiminnantarkastajat tai tilitarkastajat. Toiminnantarkastaja tai tilitarkastaja kirjoittaa toiminnan tarkastuskertomuksen, jossa todistaa, että on tarkastanut kyseisen yhteisön talouden ja hallinnon tilikauden ajalta. Toiminnan tarkastuskertomukseen tulee selvitys siitä, mitä on tarkastettu ja miten sekä kaikki havainnot mitä toiminnan tai tilintarkasta havaitsee. Jos tarkastuksessa ei havaittu mitään sellaista, että yhdistykselle olisi aiheutunut taloudellista vahinkoa tai yhdistyslain tai sääntöjen rikkomista ei havaittu, voi tarkastaja allekirjoittaa kertomuksensa.

Vuosikokouksessa myöskin vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden antamisesta hallitukselle. Postitse lähetetty kutsukirje tai sähköposti jäsenille riittää seitsemän päivää ennen kokousta riittäväksi ilmoitukseksi vuosikokouksesta. Yhdistyksen lakkauttamisesta tai purkamisesta johtuen säännöissä pitää mainita varojen käyttötarkoitus.