Skandinavian defendo

Jyrki Saarion 2000-luvulla kehittämä Skandinavian Defendo-itsepuolustus ja kamppailulaji, perustuu Saarion pitkään, yli 40:n vuoden kokemukseen kamppailulajien parissa, eikä oikeastaan suoranaisesti mihinkään muuhun lajiin.

Ehkä lähinnä Skandinavian Defendoa voidaan pitää Krav Magaa, Israelista lähtöisin olevaa lähitaistelu- ja kamppailujärjestelmää. Saario on myös ainoa suomalainen, jolla on Krav Magassa Expert Level-tason pätevyys. Skandinavian Defendo on tarkoitettu lähinnä kontrolloitua voimankäyttöä, lähitaistelutekniikoita ja itsepuolustusta ammatissaan tarvitseville ammattilaisille, lajia sopii tosin myös siviileille. Vaikka Skandinavian Defendo on Saarion kehittämä laji, sen suunnitteluun on osallistunut hänen johdollaan myös muita itsepuolustuslajien kouluttajia. Laji on ottanut ominaisuuksia Saarion omista kokemuksista pitkän uransa aikana, joita analysoiden on lajiin otettu mukaan tekniikoita ja ratkaisumalleja, jotka todistetusti toimivat tosielämän voimankäyttötilanteissa. Saario itse on pätevä ohjaaja ja kouluttaja yli kymmenessä itsepuolustus- lähitaistelu ja kamppailulajissa. Hän on harjoitellut lukuisissa maissa ja muunmuassa toi Krav Magan aikoinaan suomeen. Hänellä on myös viiden danin mustavyö Kickboxingissa ja on valmentanut tässä lajissa lukuisia mestareita

Defendon ominaisuudet

Lajilla on tapana kehittyä ja muokkautua harrastajien omien kokemusten myötä, ja perustekniikoita on muokattu vuosien aikana lisää. Koska Defendo perustuu perustekniikoihin, ja niiden hallitsemiseen, lajissa ei ole tarkoitus ottaa mukaan uusia ja taas uusia tekniikoita, jolloin on vaara että mitään tekniikkaa ei hallitse täydellisesti,  koska niitä on yksinkertaisesti liikaa. Defendon filosofia perustuu luontaisiin puolustusmekanismeihin. Defendossa ei yritetä saattaa vastustajaa välittömästi kanveesiin, vaan koetetaan pitää puolustustilanne mahdollisimman luontevana ja kontrolloimaan hyökkääjää, jolloin mahdollistetaan tilanteen analysoiminen ja sopivan tehokkaan vastahyökkäyksen toteutuminen. Defendossa on tekniikoita myös aseellisten hyökkäysten torjumiseksi, Krav Magan tapaan. 65:ttä perustekniikkaa koetetaan soveltaa mahdollisimman tehokkaasti kaikkiin erilaisiin uhkatilanteisiin. Lajissa onkin tarkoitus hioa nämä perustekniikat siten, että ne tulevat harjoittajalta luontevasti tilanteen analyysin kautta. Lajin kolme peruspilaria ovat, oikea tekniikka, riittävä fyysinen kunto ja tasapainoinen psyyke.

Kaikkia kolmea ominaisuutta tulee harjoittaa tasapuolisesti Defendossa. Tasapaino saavutetaan harjoitteilla, jotka ovat mahdollisimman todenmukaisia, ja luovat riittävän fyysisen ja henkisen haasteen harjoittelijalle. Todellisten tilanteiden jäljittely harjoittelussa luo myös realistisen kuvan Skandinavian Defendon mahdollisuuksista itsepuolustusjärjestelmänä. Defendon ammattiryhmille suunnatut voimankäyttöjärjestelmät on luokiteltu kolmeen pääryhmään ja niillä kaikilla on tietty kohderyhmä, jonka mukaan ryhmän harjoittelu on suunniteltu. Defendo White on Defendon kevyin voimankäyttöjärjestelmä. Tässä pyritään minimoimaan voimankäyttö uhkaavissa tilanteissa. Se sopii erityisesti henkilöille jotka työskentelevät hoito- pelastus- tai opetusalalla. Defend Green on suunniteltu sotilaskäyttöön. Siinä on otettu huomioon henkilöiden raskas taisteluvarustus ja mahdollinen tarve tappavan voiman käyttöön. Defendo Blue, on tarkoitettu lähinnä poliisien, järjestyksenvalvojien ja vartijoiden käyttöön. Siinä on huomioitu myös ampuma-aseen sekä muiden voimankäyttövälineiden käyttöön vaaratilanteissa. Samoin keskitytään myös henkilöiden kuljetus- ja hallintaotteisiin, sekä rautojen käyttöön.  

Arvostettu laji maailmanlaajuisesti

Skandinavian Defendo on realistinen, maailmalla tunnustettu ja arvostettu laji. Laji on tämän päivän maailmassa optimaalinen, sillä nyky-arjen uhat ovat monille todellisia. Defendoa voi harjoittaa vaikka oma ammatti ei olisikaan kohderyhmässä. Se on ennenkaikkea harrastus jossa voi oppia tehokasta itsepuolustusta nopeasti. Harrastusmahdollisuuksista saa selvää lajin omilta kotisivuilta. Lajia voi harrastaa usealla paikkakunnalla suomessa. Skandinavian Defendo on löytänyt tiensä myös ulkomaille, harrastajien kiinnostuksen lisäännyttyä. Lajia voi siis harrastaa ainakin Irlannissa, Unkarissa, Puolassa, Ruotsissa, Ranskassa, Iso-Britanniassa ja USA:ssa. Saario itse on pitkän, kansainvälisen uransa ja yhteyksiensä kautta lajin paras mahdollinen suurlähettiläs.

Arvostettu laji maailmanlaajuisesti